Giriş Yap
Kayıt Ol
Silk Yükle
Sunucu Saati 16:28:45
İşletme İlkesi
Davranış Kurallarımızı İçermektedir
Herhangi bir rahatsızlığı önlemek ve mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için oyuna başlamadan önce bizim davranış ilkemizin farkında olduğunuzdan emin olun.

Son Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

1. Çalışma İlkelerinin Amacı

 1. Silkroad Online Türkiye çalışma ilkeleri ("Çalışma İlkeleri") oyunun düzgün çalışmasını sekteye uğratan sıkıntıları ve sorunları yardımcı, adil ve standartlaştırılmış bir şekilde çözmek için hazırlanılmıştır. BU İLKELER, ŞARTLARIN VE HÜKÜMLERİN BİR PARÇASI OLMAKLA BİRLİKTE BU İLKELERDEN YOLA ÇIKILARAK GAMEGAMİ'NİN BU ÇALIŞMA İLKELERİ OLMADIĞI ZAMAN SAHİP OLDUĞU HAKLARI SINIRLAMA DOĞRULTUSUNDA BİR ÇIKARIM YAPILAMAZ. DOLAYISIYLA, BU BİLGİLER BELİRLİ DAVRANIŞLARIN OLASI SONUÇLARINI ANLAMA HUSUSUNDA OYUNCULARA YARDIMCI OLMAK ÜZERE SAĞLANMIŞTIR ANCAK GAMEGAMİ'NİN HAKLARINI SINIRLAMAZ.
 2. Tüm Oyun Moderatörleri ve Müşteri Hizmetleri personeli bu Çalışma İlkelerini bilir, bu nedenle Silkroad Online Türkiye faaliyet ekibinin ("Faaliyet Ekibi") tüm hizmetleri ve eylemleri Çalışma İlkeleri uyarınca yürütülür. Ayrıca, bu Çalışma İlkelerinin kapsamında olmayan diğer ayrıntılar genel kural ve yönetmelikler uyarınca çözümlenebilir.
 3. Faaliyet Ekibi, Çalışma İlkelerinde ekleme/düzeltme/silme yapabilir. Çalışma İlkelerinde bu tür değişiklikler yapılması halinde, değişikliklere ilişkin bildirim daha öncesinden Faaliyet Ekibinin ana sayfasında yayınlanır.
 4. Bir kullanıcının bu Çalışma İlkelerinin herhangi bir kısmını ihlal etmesi halinde, oyuncu bu Çalışma İlkeleri uyarınca uyarı ve/veya ceza alabilir. İhlalin sonucu çok ciddi olmuşsa veya olabilecekse, kullanıcının hesabını kullanması anında kısıtlanabilir veya bloke edilebilir ve/veya hesabı silinebilir.
 5. Silkroad Online Türkiye'ye ilişkin tüm resmi duyurular, güncellemeler, bildirimler, resmi internet sitesi üzerinden yapılır. Resmi site haricindeki bildiriler gayri resmi olarak kabul edilecektir.
 6. Silkroad Online Türkiye tarafından yapılan bildirileri ve duyuruları öğrenmeme sonucu kullanıcının karşı karşıya kaldığı sorunlardan veya zarardan GAMEGAMİ BİLİŞİM A.Ş. ("Şirket") ve Faaliyet Ekibi sorumlu tutulamaz.

2. Hesap ve Karakter Adı İlkesi

 1. Faaliyet Ekibi oyuncunun bilgilerini diğer oyunculara açıklamayacaktır. Ancak bir hükumet ve/veya kanun uygulayıcı kurum tarafından ilgili kanunlarda belirtilen prosedürlere uygun şekilde bilgilerin verilmesi yönünde bir talep gelmesi halinde bu bilgiler verilebilecektir.
 2. Kullanıcılar, hesaplarının ve hesaplarına ilişkin tüm yükümlülüklerin gizliliğini korumakla mükelleftir.
 3. Kullanıcının dikkatsizliği sonucu hesaplarda ve/veya karakter yönetiminde ortaya çıkan sorunları Şirket ve Faaliyet Ekibi çözemez ve yardımcı olamaz. Bu sorumluluk kullanıcıya aittir.
  1. Kullanıcı hesaplarının ve karakterlerin transferi sonucu ortaya çıkan sorunlar.
  2. Kullanıcının kendi parolasını kullanırken ihmalkar davranması sonucu ortaya çıkan sorunlar.
 4. Bir Karakterin silinmesi için 7 günlük bir bekleme süreci bulunmaktadır, bu 7 günlük süreçten sonra karakter doğru bir şekilde silinebilir. Doğru bir şekilde silinmiş karakterler ve nesneler geri yüklenemeyecektir.
 5. Kullanıcılar kendi karakterlerini serbestçe seçebilirler. Ancak aşağıdaki nedenlerle karakter adları düzeltilebilir/değiştirilebilir/silinebilir.
  1. Başkalarına hakaret ve/veya taciz içeren isimler
  2. Resmi şirket temsilcilerini, Oyun Moderatörlerini veya Şirketin diğer çalışanlarını ifade eden veya bu izlenimi veren isimler
  3. Daha önceden var olan Oyun Moderatörlerinin adına benzeyen veya bu isimlerle karıştırılabilecek isimler.
  4. Müstehcen veya ayrımcılık içeren karakter adları
  5. Topluma karşı veya yasadışı eylemleri savunan karakter adları
  6. Irkçı veya cinsel ayırım yapan karakter adları
  7. Belirli bir bireyi yargılayan veya bu şahısları karalayan karakter adları.
  8. Üçüncü taraf ticari markalarını, telif haklarını çiğneyen veya bu hakları ihlal etme ihtimali olan karakter adları
  9. Küfürlü ve/veya hakaret edici kelimelere benzeyen karakter adları.

3. Kullanıcılar arası uyuşmazlıklar

 1. Kullanıcılar herhangi bir kural veya yönetmeliği ihlal etmedikçe Faaliyet Ekibi kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklara müdahil olmayacaktır.

4. Hesap Çalınmasına (Hackleme) karşı ilkeler

 1. Hesap çalınması/hacklenmesi, bilgisayardan gönderilen veya bilgisayara gelen verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi veya yok edilmesi olarak tanımlanır. Hackleme/hesap çalma genelde kullanıcının kendi hesap bilgilerini kullanırken ihmalkar davranması sonucu yaşanır.
 2. Faaliyet Ekibi ileride daha iyi hizmet sunmak amacıyla şimdilik hesap çalınması/hackleme durumlarına karşı hizmet vermemektedir.

5. Sistemin İstismarına karşı ilkeler

 1. Bir kullanıcının sistemdeki sorunları veya sistem arızalarını kötüye kullandığı tespit edilirse, kullanıcının hesabına erişimi kısıtlanabilir veya hesabı silinebilir. Bu eylemlerin uygulanacağı benzer durumlar aşağıda listelenmiştir.
  1. Kullanıcı, sistemler üzerinde anormal bir baskı oluşturmak amacıyla belirli bir davranışı teşvik ediyorsa veya bu davranışa neden oluyorsa.
  2. Kullanıcı bir program sorunu tespit ettiğinde bir Oyun Moderatörüne veya Müşteri Hizmetlerine doğrudan rapor etme yerine bu sorunu diğer kullanıcılara söylerse veya kullanıcı normalde oyunculara verilmeyen, bildiği veya bildiğine inanılan program sorunlarını oyunda avantaj elde etmek için kullanırsa.
  3. Kullanıcı bir program sorununu kullanarak doğrudan veya dolaylı şekilde bir kazanç elde ederse.
 2. Yasadışı programları kullanan veya dağıtan kullanıcıların hesaplarına erişimi kısıtlanabilir veya hesapları silinebilir. Özel durumlarda kullanıcı ilgili kurumların soruşturmasına maruz kalabilir.

6. İhlal veya Rahatsızlık Vermeye karşı ilkeler

 1. İhlal veya Rahatsızlık Verme, Çalışma İlkelerinde belirtilen kuralları ihlal etme veya ihmal etme eylemidir veya diğer oyuncuların oyunu normal ve adil bir şekilde oynamasını engelleme ya da belirli veya belirsiz diğer oyunculara rahatsızlık vermedir.
 2. Bu durumlarda cezalar bu İlkelerde belirlenen standart uyarınca sıkı bir şekilde uygulanır.
 3. Süre, tarih vb. içeren belirli bir süre için geçerli cezalar bu sürenin sona ermesiyle kalkmış sayılır ancak Çalışma İlkelerinin ihlali nedeniyle silinen veya erişimi engellenen hesap hiçbir durumda bu tür süreli cezalar içermez.
 4. Benzer veya farklı ihlallerin ya da rahatsızlık verme durumlarının olması halinde, standartın her kuralı için verilen cezalar toplanarak, kümülatif bir ceza verilebilir.
 5. İhlalin veya rahatsızlık vermenin ciddiyetine bağlı olarak kullanıcıya ceza verilebilir, ancak muafiyet maddesi kapsamında olsa bile ilgili bildirim yapılmadan ceza uygulanır.
 6. Diğer kullanıcıların haklarını ihlal veya rahatsız etmeyle ilgili bir şikayet ulaştıysa, Faaliyet Ekibi bu şikayeti Çalışma İlkeleri kapsamında değerlendirmeye alır ancak bu tür bir şikayetin objektif bulgulara göre yapılmış olması gerekir.
 7. Yaptırımın özüne ilişkin belirlenen koşullara karşılık cezaların ayrıntıları ihlalin veya rahatsızlık vermenin ayrıntılarına veya derecesine göre farklılık arzedebilir ancak böyle bir fark, sadece oyunun düzgün ve adil bir şekilde çalışması amacıyla uygulanmalıdır, başka bir niyet içermemelidir.
 8. İhlal veya rahatsızlık verme durumlarına ilişkin bu bölümde belirtilmeyen cezalar Çalışma İlkelerine ve diğer ilgili eşdeğer yönetmeliklere göre adil ve sıkı bir şekilde kararlaştırılacak ve uygulanacaktır.

7. Web Sitesi İlkeleri

 1. Kullanıcılar, Şirketin sağladığı hizmeti aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmayacaklarını kabul ederler:
  1. herhangi bir üçüncü tarafın haklarını çiğneyen karşıya yükleme, yazı, e-posta ve diğer iletiler;
  2. Oyun Moderatörleri ve Şirketin herhangi bir çalışanı dahil, ama bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir şahsı taklit etme;
  3. herhangi bir kanun veya yönetmeliği ihlal eden karşıya yükleme, yazı, e-posta veya diğer iletiler;
  4. Faaliyet Ekibinin tamamen kendi yetkisiyle zararlı, tehdit içeren, hakaret edici, taciz edici, hileli, iftira edici, küfür içeren, müstehcen, aşağılayıcı, başkasının özel hayatını ihlal edici, nefret içeren, ırkçı veya etnik veya benzer nedenlerle itiraz edilebilir olarak tanımladığı; veya herhangi bir virüs, Truva atı, worm, cancelbots veya herhangi bir sistemi, verileri veya kişisel bilgileri tahrip etmek, zarar verecek şekilde karıştırmak amaçlı diğer bilgisayar programlarını içeren karşıya yükleme, yazı, e-posta ve diğer iletiler;
  5. herhangi bir kanuna göre veya sözleşme ya da karşılıklı güven kapsamında yayınlama hakkınız olmayan bir malzemeyi karşıya yükleme, gönderme, e-postayla gönderme veya herhangi bir şekilde iletme (şirket içi bilgiler, iş ilişkilerinin bir parçası olarak elde edilmiş mülkiyet bilgileri veya gizli bilgiler veya açığa vurulmayacağına dair sözleşme bulunan bilgiler);
  6. herhangi bir tasdik edilmemiş veya onaylanmamış ilanı, promosyon malzemelerini, “reklam postası”, “spam”, “zincirleme mektuplar”, “piramit şemaları” gibi yazıları veya diğer reklam türlerini karşıya yükleme, gönderme, e-postayla gönderme veya herhangi bir şekilde iletme;
  7. hizmetleri veya sunucuları veya ağları sekteye uğratma ya da karıştırma veya Hizmete bağlı ağlara ilişkin gereksinimlerin, ilkelerin, prosedürlerin ya da düzenlemelerin herhangi birine uymama; veya
  8. başka bir üyeyi "tehdit etme" veya herhangi bir şekilde taciz etme. Şirket veya Faaliyet Ekibi bir mesajın bu yazıda ana sayfa ilkeleri olarak bahsedilen kuralların herhangi birini ihlal ettiğine karar verirse, bu mesajı kendi tam yetkisiyle herhangi bir önceden bildirim yapmaksızın silebilir. Ayrıca bu tür mesajları yazanlar bu Çalışma İlkelerinin 8.bölümü uyarınca ceza alabilirler.
 2. Gönderilen mesajlar, hem foruma yazılan mesajları, hem bu mesajlara yazılan yorumları veya bilgi notlarını kapsar.

8. Ceza

 1. Herhangi bir kullanıcı bu Çalışma İlkelerinin hükümlerini ihlal ederse aşağıdaki standartlara gore cezaya maruz kalabilir:
  Kural İhlali 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 5. Aşama
  Dil, din, ırk, aile bireylerine, devlet büyüklerine global, genel sohbet ve parti sohbeti üzerinden ağır küfür içerikli mesaj 2 Gün sohbet kısıtlaması 1 Gün hesap giriş engeli 3 Gün hesap giriş engeli 7 Gün hesap giriş engeli Süresiz hesap giriş engeli
  Proxy, VPN, VPS, VDS, Sanal sunucu ya da IP limiti bypass etmek için kullanılan her türlü platformlar üzerinden oyuna giriş denemesi Süresiz hesap giriş engeli
  Site veya ticari reklamcılık Süresiz hesap giriş engeli
  Hata istismarı (öğelerin kopyalanması vb.) Süresiz hesap giriş engeli
  Oyun veya hizmetle ilgili söylentilerin ve / veya doğrulanmamış raporların yayılması Ceza, söylentinin veya doğrulanmamış raporun içeriğine veya ciddiyetine bağlıdır
  Zararlı web sitelerinin dolaşımı ve etiketleri, komut dosyalarını kötüye kullanarak diğer insanlara zarar veren gönderiler Ceza, hatanın oyun üzerindeki etkisinin şiddetine ve kullanım süresine bağlıdır. Hatalardan oluşturulan tüm içerik silinecek
  Oyunun doğru çalışmasına sabotaj 3 Gün hesap giriş engeli 5 Gün hesap giriş engeli Süresiz hesap giriş engeli
  Telif hakkı ihlali olasılığı bulunan içerikler veya bağlantılar 3 Gün hesap giriş engeli 5 Gün hesap giriş engeli 7 Gün hesap giriş engeli Süresiz hesap giriş engeli
  Yasa dışı programın ya da virüsün üretimi/dağıtımı/reklam Süresiz hesap giriş engeli
  GM/şirket/çalışan vs. gibi görünme Süresiz hesap giriş engeli
  Kullanıcı adı ya da ödeme bilgileri hırsızlığı Süresiz hesap giriş engeli
  Birden fazla tekrarlanan yorumlar (spam) 2 Gün sohbet kısıtlaması 1 Gün hesap giriş engeli 3 Gün hesap giriş engeli 7 Gün hesap giriş engeli 30 Gün hesap giriş engeli
  Oyun içeriği hakkında yanlış rapor 3 Gün hesap giriş engeli 5 Gün hesap giriş engeli Süresiz hesap giriş engeli
  Başkaları oyunculara rahatsızlık yaratma 2 Gün sohbet kısıtlaması 1 Gün hesap giriş engeli 3 Gün hesap giriş engeli 7 Gün hesap giriş engeli Süresiz hesap giriş engeli
  Siyasi, küfürlü, müsteşçen, bir grubu aşağılayıcı isimde karakter, guild veya meslek ismi Rastgele isim değişimi 10 Gün hesap giriş engeli, rastgele isim değişimi Süresiz hesap giriş engeli
 2. Şirketin, sizin hesabınızdan kesmesine izin verdiğiniz ödeme alınamazsa veya fatura herhangi bir nedenle ödenmemiş olarak Şirkete geri gelirse Şirketin hesabınızı kalıcı olarak silebileceğini unutmayın. Şirket, kredi kartlarının veya bankaların komisyonları veya işlemlerinizin herhangi birinin işlem parası için sorumluluk ya da mükellefiyet üstlenmeyecektir.
 3. Hesabınızın herhangi bir sebeple ceza alması durumunda, hesabınıza yüklenilen Silk ve benzeri tarzı hiçbir ürünün geri iadesi veya başka bir hesaba aktarılması talep edilemez.

9. Oyun Yöneticisinin Rolü ve Görevleri

 1. GM (oyun yöneticisi ya da işletmeni) işletim politikasını anlar ve üyelerin istikrarlı ve eğlenceli bir oyun oynama servisi almaları amacıyla en uygun ortamı sağlamak için kendi rolünü üstlenir.
 2. GM oluşabilecek her çeşit virüs için raporlar alır.
 3. GM işletim politikası uyarınca işletim politikasını ihlal etmiş üyeleri engelleyebilir.
 4. GM üyeler arasında çıkan ihtilaflara dahil olmayacaktır. Bununla birlikte, düzenli işletimler için, gerektiğinde, zorunlu oyun bitirmenin sınırlı kullanımı gibi, sınırlamalar yapılabilir.
 5. GM uygun ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde müşteri sorularına ve taleplerine cevap verir. Bununla birlikte, oyun planı nedeniyle açığa çıkarılamayacak bilgiler hakkındaki cevaplar sınırlandırılabilir.
 6. GM kullanıcı adı (hesap) ya da şifre gibi üyelerin kişisel bilgilerini soramaz ve kişisel bilgileri rastgele revize edemez ya da sızdıramaz. Bununla birlikte, bir yargı kuruluşunun resmi bir talepte bulunması halinde, resmi bilgi sağlama işlemi sunulabilir.
 7. Yukarıda bahsedilmeyen bir durumun oluşması halinde ve GM'nin sorunsuz oyun işletimi için gerekli bulması halinde, GM; GM ve oyun kullanıcıları tarafından paylaşılan oyun yönetmeliklerine göre uygun tedbirler alabilir.

10. Donanım kaynaklı bağlantı kesintileri

  Silkroad Online Türkiye sunucuları bir veri merkezinde barınmakta ve hizmetini sürdürmektedir. Daha önceden öngörülemeyen sebepler nedeni ile (Sunucudaki elektrik, hat kesintisi, donanımsal arıza, yangın, sel vb.) sunucularda yaşanılacak donanımsal (fiziki) sorunlar nedeni bağlantı kesintileri yaşanabilir. Bağlantı kesintileri sırasında aşağıda maddelenen durumlar yaşanabilmektedir.

  Kesintinin donanımsal bir sorun nedeni ile kaynaklandığı GameGami veri merkezince teyit edilmiş ise;

 1. Anlık veri kayıpları. (Kısa bir süreliğine kazanılan exp değerinin geriye düşmesi vb.)
 2. Karakterin kontrolden çıkması / kontrol edilememesi sonucu ölmesi ya da ölüm sonucunda üzerindeki eşyanın düşmesi.
 3. Görevin veya etkinliğin kesinti sonucunda yarıda kalması (FGW, kervan vb.)
 4. Karaktere verilen kontrolün uygulanmaması. (Yere düşen bir eşyanın alınmaması vb.)


 5. gibi donanımsal hatalar sonucu yaşanabilecek kesintiler sonucunda GameGami herhangi bir telafi ya da mağduriyet giderici eylem gerçekleştirmez.

  Eğer donanımsal kesinti çoklu katılım ile nitelendirilen ve oyunda stratejik önem arz eden "Kale Savaşları Etkinliğinde" gerçekleşmiş ise;

  1) Problem savaşın ilk 30 dakikası içerisinde gerçekleşir ve 30 dakika içerisinde çözülebilecek durumda ise, kale savaşı 1 saat sonra başlayacak şekilde aynı kayıtlarla başlatılır, ekstra kayıt alınmaz.

  2) Problem Madde 1'de belirtilen şekilde çözülebilecek durumda değilse, kesintinin yaşandığı sunucudaki tüm kale savaşları iptal edilir. Savaşlar bir sonraki gün aynı saatte ve aynı kayıtlarla tekrar başlatılır, ekstra kayıt alınmaz.

 6. Savaşlara hazırlık için veya yarıda kalan savaş sırasında kullanılan hiç bir eşyanın telafi ya da mağduriyet giderici eylemi GameGami yönetimince gerçekleştirilmez.
 7. Kale savaşları sırasında yaşanabilecek yukarıdaki maddelenen hususlar yalnızca GameGami veri merkezince doğrulanan donanımsal kesintiler esnasında gerçekleştirilecektir.
 8. Bölgesel veya genel internet kopmaları (Örneğin herhangi bir internet servis sağlayıcısında Türkiye geneli veya lokal internet problemi yaşanması) durumunda oyuncu merkezli kesintiler, donanımsal bir sorun olarak kabul edilmeyecek olup, oyun normal işleyişine devam edecektir. (Örneğin bir ilde oynayan tüm oyuncuların bağlantısının kopması)