Giriş Yap
Kayıt Ol
Silk Yükle
Sunucu Saati 15:55:52
GİZLİLİK POLİTİKASI

Bir tarafta GameGami Bilişim A.Ş. (Şu andan itibaren GameGami olarak bahsedilecek) ile diğer tarafta Ad-Soyad-Adres ve ilgili diğer bilgileri elektronik ortamdan sunulan kullanıcı arasında (Bundan sonra KULLANICI olarak bahsedilecektir.) iş bu Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi İşlem Politikası’na ilişkin sözleşme aşağıda ki şartlarla elektronik ortamdan akdedilmiştir.

GameGami Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında uygulanmakta olan yasalar gereği kullanıcınınrızasını alarak kişisel bilgileri toplar, bu bilgileri gerekli yerlerde kullanır başkalarına iletir veaktif olarak kullanıcılara daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla kullanıcılarınhaklarını korur' (kişisel bilginin gizliliği ilkesi).

GameGami yürürlükte olan başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer yasalarla düzenlenen gizlilik politikalarına uyar. 'Kişisel Bilgi İşleme Politikası' GameGami tarafından takip edilmesi gereken yönetmeliklerin, kullanıcılarının değerli kişisel bilgilerini koruması anlamına gelir.

Bu Kişisel Bilgi İşleme Politikası, GameGami tarafından sunulan oyun hizmetleri için geçerlidir ve 'GameGami tarafından sunulan hizmetler' yukarıdaki konudan bahsetmektedir.

1. GameGami, kullanıcılarından şu kişisel bilgileri toplar.


GameGami, kullanıcıların bilgilerini şu prensipler doğrultusunda toplar.

1) GameGami, hizmet sunmak için gerekenminimum miktarda bilgi toplar.

GameGami, şu şekilde kişisel bilgi toplar. Bu bilgi kullanıcının onayıyla kullanılır veek kişisel bilgi toplanması istendiğindeşirket durum hakkında kullanıcıya bilgi verir ve önce kullanıcının rızasını alır.

Kullanıcı oyun hizmetini kullandığında

Şirket,kullanıcı Silkroad Online Oyun Hizmetindeki oyunu kullandığında şu kişisel bilgileri toplar ve kullanır (https://silkroad.gamegami.com/)

- Kayıt esnasında toplanan bilgiler

1) Gerekli bilgiler: Giriş ID (E-POSTA adresi), kullanıcı adı, şifre

- Hizmet kullanımı esnasında toplanan bilgiler: şirket, istediği şekilde, etkinliğe katılma, faks, telefon görüşmesi, eposta, yazılı mektup, ortak bir şirketin teslimatı ve müşteri merkezi yoluyla eposta adresi, cep telefonu numarası.

- Hizmet kullanımı esnasında otomatik olarak toplanan bilgiler: hesap ve oyun ilerleme verileri, sohbet verileri, IP adresi, PC bilgileri (örneğin, CPU türü, RAM, grafik kartı türü, grafik kartı RAM'i), çerezler, web tarayıcı bilgileri, genel konum verileri,

oyun verileri ve hizmet kullanımı sırasında diğer kullanıcılarla etkileşime ilişkin veriler, reklam kimliği, ödeme kayıtlarını kontrol etmek için gerekli veriler, oyun ekran görüntüleri (oyun istemcisi hatası meydana gelirse)

2) GameGami hassas bilgi toplamaz.

GameGami,kullanıcıların insan haklarını ihlal edecek hassas bilgiler toplamaz (ırk, ideoloji, prensip, politik yatkınlık veya suç kaydı, tıbbi bilgi vs.) fakat,şirket yasalar ve yönetmelikler gereği kaçınılmaz olarak bu tür bilgiler toplamak zorunda kalırsa önce kullanıcılardan izin almak zorundadır.

2. GameGami kişisel bilgileri hangi amaçla kullanıyor?


GameGami, kıymetli kişisel bilgilerinizi sadece şu amaçlarla kullanır ve amaçlarda değişiklik yapılacak olursa önce kullanıcının iznini ister.

1) Kullanıcının kimliğini belirlemek, katılma amacını onaylamak veya kötü bir üyenin yetkisiz kullanımı engellemek için kullanılır.

2) Kullanıcılara çeşitli GameGami hizmetleri sunmak ve kullanıcıların hizmet konusundaki taleplerini ve şikayetlerini işleyip duyuruları yapmak için kullanılır.

3) Kullanıcıya vaat edilen hizmeti sunup satın alma ve paralı hizmetler gerçekleştiğinde ödeme işlemini gerçekleştirmek için kullanılır.

4) Bilgi teslimatı veya bir oyun içi etkinlikle ilgili bilgilendirmede kullanılır

5) Hizmetlerin iyileştirilmesiiçinkullanıcının hizmet kullanım geçmişi, erişim sıklığı analizi ve hizmet kullanım istatistiklerine bağlı olarak özel hizmetlerin sağlanması için kullanılır.

6) GameGami menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak.

7) Uygulama/Aplikasyon yönetmek.

3. GameGami kişisel bilgileri ne kadar uzun bir süre kullanacak?


KVKK’ya uygun olarak, iş bu sözleşmede belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında, kişisel bilgilerin toplanması veya kullanılması için Kullanıcının rızasını geri çektiğinde, üyeliğinin iptalini talep ettiğinde veya bilgi toplama ve kullanma gereği kalmamışsa kullanıcının kişisel bilgileri gecikme olmadan yok edilir.(Dikkat: Kullanıcı tarafından üyelik bilgilerinin silinmesi talep edildiğinde, hizmet sözleşmesinin kullanıcı tarafından iptal edildiği değerlendirilecek ve sonuç olarak, silme işleminden sonrahesabınıza giriş yapamayacak ve ilgili hizmetleri kullanamayacaksınız.)

Fakat,hizmetin kötüye kullanımını ve karışıklığıengellemek için kullanıcının kişisel bilgisinin kişisel kimlik değeri (CI) ayrı bir depolama biriminde 3 ay boyunca muhafaza edilmektedir. Şirket, ilgili yasalar ve yönetmeliklere uygun bir şekilde kişisel bilgileri sadece Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, kolluk kuvvetleri ve ilgili birimlere sunmak üzere 3 ay süre boyunca muhafaza edecektir.

4. Kullanıcıya vaat edilen hizmeti sunmak için şirket kişisel bilgileri kullanma görevini şu şekilde halleder.


'Kişisel Bilgilerin Dış Kaynaklarla Paylaşılması ' GameGami’nin çeşitli hizmetleri sunmak için gerekli olan bazı işleri üçüncü kişilere yaptırmasıdır.

GameGami, Kişisel Bilgi Koruma Yasasının çiğnenmediğinden emin olmak için kullanılan şirketi yönetip yönlendirir.

5. GameGami, şunun gibi daha çok çeşitli hizmetler vermek için kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir:


GameGami yan kuruluşu olan veya GameGami iştiraki olan firmalarla kişisel bilgilerin paylaşılmasını kullanıcı kabul ve taahhüt etmekte olup bu paylaşım üçüncü kişilerle bilgi paylaşımı yasağının istisnasıdır.

'Üçüncü bir kişiyle kişisel bilgi paylaşımı' ana hizmeti sunmak için gerekli değildirama üçüncü bir kişiyle, kullanıcılara çeşitli hizmetler sunmak ve hizmet kalitesini arttırmak vs. için kişisel bilgileri paylaşmak gerekir.

GameGami, kullanıcının kişisel bilgilerini Hizmet sunmak için gerekli sebeplerle üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu durumdaşirket, yasalara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde kullanıcının rızasını almak zorundadırve bilgi sadece ayrıca belirtilen kişisel bilgiyi kullanım amacı için kullanılabilir ve sadece sunulan bilgilerle kısıtlı olacak bir şekilde ve kullanım süresi boyunca kullanılacak

Fakat şu durumlar istisnadır.

1) Bilginin, kullanıcıya vaat edilen ama GameGami tarafından gerçekleştirilmesi ekonomik veya teknik sebepler dolayısıyla zor olan çeşitli hizmetlerin verilmesi için önemli olması.

2)Bilginin, hizmet şartlarının yerine getirilebilmesi için gerekli olması

3) Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, Kolluk kuvvetleri vs. gibi ülke otoritelerinin yasalar ve yönetmelikler gereğince kullanıcının kişisel bilgilerini almak için başvurması.

6. GameGami kullanıcılardan topladığı kişisel bilgileri nasıl yok ediyor?


GameGami 'kişisel bilgilerin toplanma ve kullanılma amacı' gerçekleştirildikten sonra kullanıcı bilgisini gecikme olmadan silmeye söz veriyor.

Fakat, üyeliğin iptal edilmesi veya rızanın geri çekilmesi durumunda kullanıcının kişisel bilgisinin kişisel kimlik değeri (CI) ayrı bir depolama biriminde 3 ay boyunca muhafaza edilir. Yok edilmeden önce ilgili yasalar ve yönetmelikler gereğibelli bir süre muhafaza edilir. Orada ayrı olarak muhafaza edilen kişisel bilgiler, şikayetlerin ve ihtilafların çözülmesi ve yasaların gereğinin yerine getirilmesi dışında bir şey için asla kullanılmaz. Saklama süresi sona erdiğinde şirket, bilginin bir daha geri getirilememesini sağlayacak teknolojik bir yöntemle bilgiyi tamamen siler. Ve kağıda yazdırılan bilgiler öğütücü yardımıyla veya yakılarak yok edilir.

7. GameGami- her ülkenin yasalarına göre belirlenmiş yaş sınırlamalarını baz alarak reşit olmayan kullanıcılarının haklarını korur.


GameGami,kullanıcılarının haklarını şu şekilde korur:

1) Kullanıcı, ne zaman isterse kişisel bilgilerini görüp değiştirebilir. Kişisel bilgileri görmek / değiştirmek için kullanıcı kimlik onay sürecinin ardındandoğrudan 'Üye Bilgisi Değiştir' veya 'Hizmet Merkezi'kısmı kullanılabilir.

2) Ne zaman isterseniz kişisel bilgi sunma rızanızı geri çekebilir veya üyelik iptali talebinde bulunabilirsiniz.

3) GameGami reşit olmayan kullanıcılarının, yasal velilerinin haklarını güvence altına alır. Fakatreşit olmayan, reşit olmayan kullanıcılarının kullanım koşullarını ve şartlarını kabul eder ve üyelik kaydı yaparsa yasal velilerinin rızasını aldıkları varsayılır.

4) Doğru kişisel bilgi sunulması için kullanıcının kişisel bilgileri, değişiklikler tamamlanana kadar kullanılmaz. Ek olarak, bilgi zaten üçüncü bir kişiye verildiyse, bu kişiyi yapılan değişikliklerden gecikme olmadan haberdar edeceğiz.

8. Çerezler yüklenir ve çalışır, kullanıcılar kullanmayabilir.


1) Çerez Nedir?

Çerez, web sitesini çalıştıran sunucu tarafından kullanıcının tarayıcısına gönderilen küçük bir yazı dosyasıdır ve bilgisayarınızda depolanır.

2) GameGami neden Çerez kullanıyor?

GameGami kullanıcıların tercih ettiği ayarları vs. depolamak için Çerez kullanıyor ve bu daha hızlı bir internet ortamı sağlayıp kullanıcıya verilen hizmeti geliştiriyor.Bu, kullanıcıların oyun hizmetinden daha iyi faydalanmasını sağlıyor.

GameGami,kullanıcının tercih ve ilgilerini anlamak için, çeşitli hizmetleri ziyaret sıklığını, ziyaret süresini, çeşitli etkinliklerdeki katılım düzeyini, ziyaret sayısını vesaire analiz ediyor. Buna bağlı olarakşirket, bireylere özel hizmetler ve reklamlar sunuyor.

3)Kullanıcı Çerez toplanmasını reddederse?

Çerez yüklenmesi kullanıcının seçimine tâbidir. Sonuç olarak kullanıcı, web tarayıcısındaki seçenekleri ayarlayarak bütün Çerezlere izin verebilir veya her Çereze özel olarak izin verebilir veya bütün Çerezleri kaydetmeyi reddedebilir. Fakat kullanıcı, Çerez yüklemeyi reddederse web kullanımı rahat olmaz ve giriş yapmayı gerektiren bazı hizmetleri kullanma konusunda zorluk yaşayabilir.Kullanıcının bu tercihi doğrultusunda web tabanlı bir problem yaşaması durumunda GameGami kullanıcıya herhangi bir garanti vermemektedir.

Ayar Seçeneği Örnekleri

Internet Explorer İçin:
Web tarayıcısının üstündeki Ayarlar menüsünden > Internet Seçenekleri > Gizlilik > Ayarlar

Chrome İçin:
Web tarayıcısının sağındaki Ayarlar menüsünden >ekranın altındaki gelişmiş seçeneklerden>Gizlilik için içerik seçenekleri düğmesi>Çerezler

9. Kullanıcının kıymetli kişisel bilgilerini korumak için şunları yapıyoruz.GameGami,kullanıcının kişisel bilgilerine büyük önem verir ve kişisel bilgilerinizle ilgili şunları yapar:

1) Kişisel bilgilerinizi şifreliyoruz.

GameGami, kullanıcının kişisel bilgilerini, şifreliiletişim bölümü kullanarak iletir ve şifre vs. gibi önemli bilgileri şifreler

2) Hackleme ve bilgisayar virüslerine karşıkişisel bilgilerinizi koruyoruz.

GameGami, kişisel bilgilerinizin, hacklenme, bilgisayar virüsleri ve benzeri sorunlara karşı güvende olması için, sistemini dış erişime kapalı kontrollü bir yere kurar. Hackerlar gibi istenmeyen kişileri tespit edip uzak tutmak için 7/24 izleme yapan bir sistem kurduk. Ayrıca sürekli yeni güvenlik teknolojilerini araştırıp uyguluyoruz.

3) Kıymetli kişisel bilgilerinize erişimi olan insan sayısını en aza indirgiyoruz.

GameGami, kişisel bilgilerinize erişimi olan çalışan sayısını en aza indirgiyor ve iş bilgisayarlarında dış internet erişimini engelleyerek kişisel bilgilerinizin sızma ihtimalini düşürüyor. Ek olarak, kişisel bilgilerinizi depolayan veritabanı ve kişisel bilgileri işleyen sistem için, şifre oluşumu ve değişimi konusunda sistemli standartlar geliştirdik ve sürekli denetimler yapıyoruz.

4) Çalışanlara, düzenli olarak, kullanıcıların kişisel bilgilerini koruma konusunda eğitim veriliyor. Kişisel bilgilere erişimi olan çalışanlar için düzenli olarak kişisel bilginin güvenliği üzerine eğitim ve çalışmalar yapılıyor.

10. Kişisel bilginin korunmasından sorumlu bir çalışan atıyoruz.


GameGami, kişisel bilgilerinizi korumak ve bütün soru ve şikayetlerle ilgilenmek için sorumlu bir çalışan atıyor. Lütfen bizimle istediğiniz zaman iletişime geçin, size hızlı ve ayrıntılı bir şekilde cevap vereceğiz.

11. Diğer Ek Politikalar


Yukarıdaki bilgilere herhangi bir ekleme, çıkarma veya değişiklik yapılırsa GameGami, kullanıcılara resmi web sayfasını aracılığıyla bildirir.

- Gizlilik Politikası versiyon numarası: 1.1

- Gizlilik politikası uygulama tarihi: 09.09.2020