Giriş Yap
Kayıt Ol
Silk Yükle
Sunucu Saati 05:27:45
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu şartlar ve koşullar, GameGami Bilişim A.Ş. tarafından sağlanan oyunları oynamak için haklarınızı, yükümlülüklerinizi ve kısıtlamaları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Katılıyorum butonuna tıklayarak, üye kayıt için gerekli bilgileri girerek işleminizi tamamlayacak ve bu anlaşmanın içeriğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi bize bildirmiş olacaksınız.

Buna ek olarak, sözleşme içeriği düzeltilebilir veya değiştirilebilir olduğundan dolayı, hizmetinizi güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için lütfen sözleşmeyi düzenli olarak kontrol ediniz.

(Bu sözleşme 09/09/2020 tarihinde geçerli olacaktır.)

Madde 1 (Amaç)

Bu şartlar ve koşullar, GameGami Bilişim A.Ş. (bundan sonra GameGami veya Şirket olarak anılacaktır) tarafından sağlanan oyunları oynayan kullanıcılar (bundan böyle Üye diye anılacaktır) arasında oyun servisinin kullanımına ilişkin temel kuralları belirlemektedir.

Madde 2 (Terimlerin Tanımı)

Bu hüküm ve koşullarda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

'Kullanıcı Sözleşmesi', Şirket ve Üyeler arasında yapılan ve Şirket tarafından sağlanan oyun hizmetinin kullanımı hakkındaki sözleşmeyi ifade eder.
GameGami Oyun Hizmeti Kullanıcısı (bundan böyle 'Üyeler' olarak geçecektir) şirket tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak Kullanıci Sözleşmesini imzaladıktan ve yayınladıktan sonra verilmiş olan hesapla şirketin oyun hizmetini kullanabilen kişiyi ifade eder.
GameGami Oyun Hizmetleri (bundan sonra 'Oyun Hizmetleri' olarak anılacaktır), Şirketin Üyelere sağladığı oyunlar ve buna bağlı olan tüm hizmetleri ifade eder.
Oyun dünyası terimi, birden fazla üyenin belirli bir kural ve ya oyun özelliği uyarınca boş zaman, sosyalleşme ve bilgi alış verişi gibi tesadüfi amaçlar için oyun oynadığı değişken bir sanal dünyadır.
GameGami Oyun Hesabı (ID) veya GameGami ID (ID) (bundan sonra Hesap olarak anılacaktır), Kullanıcıları belirlemek için Şirket tarafından onaylanmış ve Üye tarafından seçilen karakterler, rakamlar veya özel karakterlerin kombinasyonu anlamına gelir ve oyun hizmetinden yararlanır.
GameGami Oyun Hesabı Bilgisi (bundan böyle 'Hesap Bilgisi' olarak anılacaktır), üye tarafından şirkete üye hesabı, şifre ve isim vb. sağlanan genel bilgileri ifade ettiği gibi oyun kullanma bilgisi, faturalandırma durumu, vb. bilgileri de ifade eder.
Karakter, oyun hizmetinin kullanımı için, oyun dünyasında şirket tarafından sağlanan şekle göre Üyenin seçtiği ve işlediği oyun verileri anlamına gelir.
ŞİFRE veya şifre (bundan sonra 'Şifre' olarak geçecektir), Üyenin seçtiği ve üyenin hesabın eşleşen kullanıcısı olduğundan emin olmak için gizlice yönettiği harf, rakam veya özel karakterlerin birleşimi anlamına gelir.
Silk', Şirket tarafından sağlanan çeşitli ücretli hizmetler ve oyun hizmetlerini kullanmak veya satın almak için kullanılan sanal ödeme aracı (ön ödemeli elektronik ödeme yöntemi) anlamına gelir.
Ücret, Şirket tarafından belirtilen ödeme yöntemini kullanarak Üye tarafından 'Silk' satın alma işlemi anlamına gelir.
'Etkinlik Parası' ödemeden hariç elde edilen 'Silk' anlamına gelir, diğer üyeler tarafından hediye edilen her bir hizmet için edinilen paralı içerik ve ödeme yapıldığında kazanılan ek 'Silk' vb. dahildir.
'Ücretli İçerik', Üyenin Oyun Hizmetlerinde ve oyunun Resmi Web Sitesinde kullanabileceği veya sahip olabileceği herhangi bir çevrimiçi içeriğin satın alınması ve bir ücret karşılığında belirli efektlere veya avantajlara sahip olması anlamına gelir..
'Gönderi', Üyenin Oyun Hizmetleri kullanımıyla bağlantılı olarak Oyun Hizmetlerinde yayınlanan karakterler, dokümanlar, resimler, sesler, veya bunların herhangi bir kombinasyonundan oluşan tüm bilgileri ifade eder.
Ortaklık Hizmeti şirketin ‘’oyun hizmeti’’ ile bağlantılı bir servis anlamına gelir, bir başka deyişle, Sağlayıcı tarafından sağlanan Şirket ile bağlı ‘’Oyun Hizmeti’’ gibi bireysel olarak üçüncü bir tarafın yürüttüğü hizmet vb. anlamına gelir.
İşyeri, İnternet bilgisayar oyun tesisi işletmesini işleten işletme operatörünün işletme kayıt belgesinde işyeri yeri olarak belirtilen yer anlamına gelir ve iş operatörünün veya kullanıcının her zaman mevcut olduğu ve gerçek işi yürüttüğü yerdir.


Bu şart ve koşullarda kullanılan şartların tanımı, yukarıdaki 1. paragrafta belirtilen durumlar haricinde, ilgili kanunlara ve düzenlemelere, her bir hizmetin hüküm ve koşullarına veya işletim politikasına dayanılarak şarta bağlanacaktır. Bunun dışında, genel uygulamalar yürürlükte olacaktır.

Madde 3 (Şirket Bilgisi vb.)

Şirket, oyun hizmetinin ilk ekranında veya Oyun Hizmetleri Ana Sayfasının bu Hizmet Şartlarında, üyelere kolaylık sağlaması için aşağıdaki öğeleri yayınlamaktadır.

Bununla birlikte, Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi, üye tarafından bağlantı ekranı aracılığıyla görülebilir.

[Şirket hakkında bilgi]

Ünvanı: GameGami Bilişim A.Ş.
İletişim Bilgileri: https://silkroad.gamegami.com

[Tüketici anlaşmazlık şikayeti (Oyuncu destek)]

Web sitesi: https://silkroad.gamegami.com

[Kullanım Şartları]Gizlilik Politikası
Kullanıcı Sözleşmesi (bu kayıt ve koşullar)

Madde 4 (Şartların Tanınması ve Değiştirilmesi)

Şirket, bu sözleşmenin içeriğini, kullanıcının bu anlaşmanın içeriğini kolaylıkla anlayabileceği oyun hizmetinin veya bağlantı ekranının ilk ekranından yayınlar

Şirket, üyeye anlaşmanın içeriğini şirket ile sorgulamasına ve cevaplamasına imkân tanıyan tedbirleri alacaktır.

Şirket, bu sözleşmenin içeriğini, oyun servisini kullanmak isteyen bir kişi için kolay anlaşılır hale getirecek ve üyenin onayını almadan önce bu şart ve koşullarda belirtilen içerikler arasında, üyeliğin iptali, fazla ödemenin geri ödenmesi, sözleşmenin feshi veya iptali, şirketin feshi, şirketin üyelere tazminat ödemesi gibi önemli konuları koyu veya benzeri bir etki ile veya ayrı bir bağlantı ekranı veya bir açılır pencere vb. ile bilgilendirir, bu şekilde üye bu hüküm ve koşulları kolaylıkla anlayabilir ve kabul edebilir..

Şirket, bu yasayı ve şartları ilgili kanun ve yönetmelikleri ihlal etmediği ölçüde değiştirebilir.

Şirket, bu hüküm ve koşulları değiştirmeyi planlıyorsa, başvurunun yürürlüğe girdiği tarihten en az 15 gün öncesine kadar uygulama tarihini, değişiklik ayrıntılarını ve değişikliğin sebebini, çok geçmeden bildirir. ilk ekran veya bir başlangıç ​​ekranının bağlantı ekranı üzerinden. Mevcut üyeler için değiştirilecek şart ve koşulları, başvuru tarihini ve değişim nedenini e-postayla bildirilir.

Şirket şartları ve koşulları değiştirirse, üyeye revize edilen şartları ve koşulları bildirdikten sonra revize edilmiş şartları ve koşulları uygulamayı kabul edip etmediğini kontrol edecektir. Şirketin duyurusunda, üyenin 15 gün içinde izin veya ret yapmaması halinde değişikliği kabul etmiş sayılır, Şirket, Üyede, değiştirilen hizmet şartları ve koşularını yürürlüğe girdiği tarihten itibaren herhangi bir ret işareti bulunmaması durumunda Üyenin Değiştirilmiş hüküm ve koşulları kabul ettiğini sayabilir.

Bir üye revize edilmiş şartlar ve koşulların uygulanması konusunda anlaşamazsa, Şirket veya üye Oyun Hizmetleri Kullanım Sözleşmesini feshedebilir.

Madde 5 (Geçerli Kurallar)

Şirket, Oyun Hizmetleri için ayrı Şart ve Koşullara ve İşletim Politikalarına ('Çalışma Politikaları' vb.) Sahip olabilir ve içerikler bu kayıt ve koşullardan farklıysa, Çalışma Politikası vs. geçerli olacaktır.

Bu hüküm ve koşullarda açıkça belirtilmeyen herhangi bir husus, ilgili kanun ve yönetmeliklerle düzenlenir.

Madde 6 (Operasyon Politikası)

Bu şartları ve koşulları uygulamak için gerekli şartları koymak, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve oyun dünyasında düzeni koruyarak Şirket, bu hüküm ve koşullar uyarınca ve bu şartlar ve koşullar çerçevesinde oyun hizmeti operasyon politikasını ('Operasyon Politikası') oluşturabilir.

Şirket, Operasyon Politikası’nın detaylarını, oyun servisinin ana sayfasında yayınlayarak veya bir bağlantı ekranı sağlayarak üyenin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Bir üyenin haklarına veya yükümlülüklerine önemli bir değişiklik getiren veya bu hüküm ve koşulları değiştirirken aynı etkiye sahip olan bir operasyonel politika değişikliği durumunda, 4. maddenin usulü uygulanır. Bununla birlikte, Operasyon Politikası’nın revizyonu aşağıdaki alt-paragraflardan herhangi birisi ile ilgiliyse, 2. fıkraya göre önceden bildirilir.

Bu hüküm ve koşullar uyarınca ve bu şartlar ve koşullar çerçevesinde tanımlanan spesifik kapsamda kullanılması için seçilen konularda yapılan değişiklikler
Üyelerin hak ve yükümlülükleriyle ilgili olmayan hususlarda yapılan değişiklikler
İşletim politikasının içeriği bu hüküm ve koşullarda belirtilenlerden esaslı olarak farklı değilse ve işletme politikasındaki değişiklikler üyenin tahmin edilebilir aralığı dahilinde ise

Madde 7 (Kullanıma Başvurma)

Şirket tarafından verilen oyun servisini kullanmak isteyen herkes, sözleşmenin şartlarını kabul etmeli ve oyunun ilk ekranında verilen başvuru formunu veya oyun servisinin ana sayfasını doldurarak oyunun kullanımını kabul etmelidir.

Kullanıcı, başvuru sırasında şirketin istediği tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde sağlamalıdır.

Kullanıcı, yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen kullanım başvurusu esnasında gerçek adını ve gerçek bilgilerini belirtmelidir. İsim veya kimlik bilgilerinin başka bir kişiye ait olması veya çalıntı/sahte olması halinde, üye bu şartlar uyarınca üyelerin haklarını kullanamaz ve şirket Sözleşmeyi hiçbir bedel iade etmeksizin tek taraflı olarak feshedebilir.

Bu hizmet 15 yaş ve üstünü hedef almaya yöneliktir, bu nedenle yalnızca 15 yaş ve üzeri olanlar kullanım için başvuruda bulunabilir. Şirketin, hizmet verdiği ülkeler tarafından belirlenen yaş sınırının altındaki kişiler kullanım için başvuru yaptıysa Madde 9'a tabi tutulacaktır.

Sağlayıcı ve bağlı servis tarafından sağlanan oyun hizmetleri, yalnızca, sağlayıcının Üçüncü tarafa kişisel bilgi vermeyi kabul etmeyle ilgili Kullanıcı Sözleşmesi ve Operasyon Politikasını kabul ettikten sonra mevcut olur.

Madde 8 (Kullanım Başvurusu Onay ve Kısıtlanması)

Şirket, şirketin kullanıcıya istediği bilgiye gelindiğinde gerçek adı ve asıl bilgiyi açıkça belirtmek suretiyle kullanım için başvuruda bulunması makul bir sebep bulunduğu sürece kullanım başvurusunu onaylayacaktır.

Aşağıdaki alt paragraflardan herhangi birine uyan kullanım başvurusu için, şirket başvuruyu kabul etmeyebilir ve kabulünden sonra bile iptal edebilir.

Madde 7 ile belirlenen durumların tespiti halinde
Hizmet masrafları için yetkisiz kullanım veya üçüncü tarafın kredi kartının, kablolu/kablosuz telefonun, banka hesabının çalınması vb. yöntemlerle ödeme yapıldığında,
Şirketin belirli bir sağlayıcı ile zaten Silkroad Online oyunu hizmeti sağladığı bölgedeki bir üye, başka bir servis sağlayıcı aracılığıyla erişim sağlamakta veya bu şirkete başvuruda bulunursa, söz konusu üye üzerinde kısıtlama getirmesi gerekmektedir.
Şirketin belirli bir sağlayıcı ile daha sonra Silkroad Online oyun servisleri sağlayacağı bir bölgedeki bir üye başka bir hizmet sağlayıcısına erişim izni verir veya bu hizmet için başka bir servis sağlayıcı aracılığıyla başvuruda bulunursa, şirketin bu üyeye kısıtlama getirmesi gerekmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili kanunlar tarafından yasaklanan eylemlerle başvuru yapılması,

Şirket, aşağıdaki alt paragraflardan herhangi birinin söz konusu olması durumunda, gerekçe sona erene kadar onay vermeyebilir.

Şirketin hizmet araçlarında yer yoksa veya teknik zorluklar varsa
Hizmette bir arıza olması veya ödeme yönteminin başarısız olması durumunda
Bunun dışında, yukarıdakilere benzer sebeplerden dolayı kullanım başvurusunu onaylamak zor olduğunda

Madde 9 (Reşit Olmayanların Kullanım Hakkı Hakkında Yasal Temsilcinin Onayı)

Şirket tarafından, üyelik işleminin tamamlandığı sırada ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına uygun olarak yasal temsilcinizin onayını aldığınız varsayılır. Reşit olmayan bir kullanıcı üyeliğe katıldıktan sonra ücretli oyun servisini kullanmak isterse, yasal temsilcinin onayı ile gerçekleşmiş sayılır. Şirket, yasal temsilcinin rızasını almadan kullanıcı ücretli hizmeti kullansa bile ücreti hiçbir şart ve koşulda iade etmeyecektir.

Yasal bir temsilcinin izni olmadan reşit olmayan bir kullanıcının kaydolduğu tespit edilirse şirket bu durumdan sorumlu tutulmaz.

Madde 10 (Üye Hesabı (ID) ve Şifre)

Şirket, Üyelere bilgilerinin korunması ve hizmet kullanım kılavuzu uygunluğu için Üye tarafından seçilen harf, sayı veya özel karakter kombinasyonu ile üretilen bir hesap sağlar.

Şirket, üyenin hesap bilgilerini kullanarak hizmet kullanıp kullanamayacağını kontrol etme gibi çeşitli üye yönetim görevlerini yerine getirir.

Üyeler, dikkatli bir şekilde, iyi bir yönetici gibi hesap bilgilerini yönetmek zorundadır. Üyeler, bir üye hesap bilgilerini yönetmeyi ihmal ettiğinde veya üçüncü bir tarafça kullanılmasına izin verdiğinde ortaya çıkan zararlardan sorumludur.

Parola kullanıcının seçimidir ve parola yönetiminden üye sorumludur. Üye İsterse güvenlik nedeniyle herhangi bir zamanda parolayı değiştirebilir, ancak parola değişikliğinin şirket tarafından yapılmasının talep edilmesi durumunda üye kendisinin talep ettiğini kanıtlamalısı veya şirket tarafından istenen kimlik belgesini göndermek zorundadır.

Üyeler, şifrelerini düzenli olarak değiştirmelidir ve değiştirmeye teşvik edilmelidir.

Şirket, acil olarak güvenlik nedenleriyle hesap bilgileri gibi kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlamak için kullanıcıların şifrelerini değiştirmesini isteyebilir. Bu durumda, kullanıcı, şirket tarafından talep edilen tarihten sonra ilk erişime üye tarafından sahip olunan hesabın şifresini değiştirmelidir.

Üyeler, üyelik başvurusu sırasında çevrimiçi yapılan değişikliklerle veya e-posta göndermeyle veya başka yollarla üyelikte yapılan herhangi bir değişiklik hakkında Şirketi bilgilendirmelidir. Şirkete bilgi vermemekten kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket sorumlu değildir.

Üyeler, oyun hizmetinden yararandığı süre boyunca onaylanan hesaplarda değişiklik talep edemez. Bununla birlikte, Şirket üyeye aşağıdaki nedenlerle hesabını değiştirmesini talep ederse, üye buna göre cevap vermelidir.

Şirketin daha fazla hizmeti kullanıcılara verimli bir şekilde sunması gerekiyor ise
Şirketin hizmet operasyonlarına veya politikalarına uygun olarak diğer hizmetler ile entegre edilmesi gerekiyorsa,
Bunun dışında, ilgili kanunlara veya kurumsal politikalara uygun olarak hesabı değiştirme yönünde önemli bir ihtiyaç varsa,

Üyeler, kişisel bilgi yönetimi ekranında istediği zaman kişisel bilgilerini görüntüleyebilir ve değiştirebilir. Bununla birlikte, hizmet yönetimi için gereken gerçek adı, e-posta (ID) vb. değiştirmek mümkün değildir.

Bir üyenin bu kayıt ve koşullar uyarınca Şirkete bilgi vermesi gerekiyorsa, Üye doğru bilgi vermek zorundadır ve sahte bilgilerin sağlanmasından kaynaklanan herhangi bir zarara karşı korunmaz.

Madde 11 (Kişisel Verilerin Korunması ve Yönetimi)

Şirket, hesap bilgilerini içeren Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili kanunlara uygun olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini korumaya gayret eder. Kullanıcının kişisel bilgilerinin korunması ve kullanılması, ilgili kanunlar ve yönetmelikler ve şirket tarafından ayrı olarak bildirilen Gizlilik Sözleşmesi tarafından yönetilecektir.

Üyeye vaat edilen hizmetin verilmesi için, şirket, adına hizmet vermek üzere kullanıcının kişisel bilgilerini kullanımını alt sözleşme yaptığı şirkete verebilir. Dışarıdan kaynak sağlayan şirketin, hizmet sunumunda kullanıcının kişisel bilgilerini edinmesi gerekiyorsa, üyenin kendisine bildirimde bulunulması ve şirketin, Kişisel Verilerin Korunması Yasasını ve ilgili kanunları ihlal etmemesi için alt sözleşmeli dış kaynak şirketlerini yönetmesi ve denetlemesi gerekir.

Şirket, Şirketin resmi sitesi dışındaki bağlantılı sitelere (Sağlayıcı sitesi, üçüncü taraflar tarafından sağlanan hizmetler vb.) Üyenin rızası doğrultusunda Sağlayıcıya kişisel bilgi sağladıktan sonra, 'Sağlayıcı' kişisel bilgileri koruma yükümlülüğündedir. Buna ek olarak, 'Şirket'in Gizlilik Sözleşmesi, 'Sağlayıcı' tarafından işletilen ve yönetilen site için geçerli değildir.

Şirket, kullanıcının hatası sebebiyle ortaya çıkan kullanıcı hesap bilgileri dahil herhangi bir bilgiden sorumlu değildir.

Madde 12 (Oyun Bilgilerinin Sunulması)

Şirket, kullanıcıların kolayca bilgi sahibi olması için oyun sitesinin başlangıç ​​ekranında veya oyun servisinin ana sayfasında aşağıdaki öğeleri görüntüler.

Şirket Adı
Oyun Adı
Dereceler
Dereceler Sınıflandırma Numarası
Üretim Tarihi
Oyun üreticisi veya distribütörünün rapor numarası veya kayıt numarası
Şirket tarafından gerekli görülen diğer hususlar

Madde 13 (Şirketin Yükümlülükleri)

Şirket, yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür ve bu hüküm ve koşullarda belirtilen hak ve yükümlülüklerin icrasını yerine getirir.

Şirket, kullanıcıların servisi güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve kişisel bilgilerini (ödeme bilgileri dahil) korumak için güvenlik sistemine sahip olacak, gizlilik politikasına uyacaktır.

Şirket, bu şart ve koşullar ile kişisel bilgi işleme politikasında öngörülen durumlar haricinde bir Üyenin kişisel bilgilerini herhangi bir üçüncüşahısa açıklamayacak veya vermeyecektir.

Doğal felaketler, acil durumlar ve çözülmesi zor teknolojik kusurlar ve engeller gibi kaçınılmaz sebepler olmadıkça, sürekli iyileştirme ve istikrarlı hizmet için yapılan iyileştirme sırasında ekipmanın hasar görmesi veya verilerin kaybolması durumunda şirket sorunu çözmek için elinden gelenin en iyisini yapar veya verileri gecikmeden geri yükler.

Şirket, oyun servislerini kullanan kullanıcılara yönelik müşteri destek hizmetlerini (üyelerin yorumları, şikayetleri ve hataları vb.) ele alır ve ayrıntılar işletme politikasına tabidir.

Şirket, kullanıcı sözleşmelerinin usul ve içeriği bakımından, sözleşmelerin akdi, sözleşmelerde yapılan değişiklikler ve sözleşmelerin feshi gibi, kullanıcılara kolaylık sağlamak için gayret göstermektedir.

Madde 14 (Kullanıcıların/Üyelerin Yükümlülükleri)

Kullanıcılar, aşağıdaki maddelerden herhangi birini yapmak isteyen veya yapmayı hedefleyen herhangi bir faaliyete katılmayacaklardır:

Başvuru yaparken veya değişiklik yaparken hatalı beyanda bulunmak
Birinin bilgilerini çalmak
Üçüncü kişilere ve diğer Kullanıcılara karşı kendilerini Şirketin çalışanı, operatörü veya diğer ilgili şahıslarından biri gibi davranmak
Şirket tarafından gönderilen bilgileri değiştirmek
Şirket tarafından yasaklanan bilgileri (bilgisayar programları, vb.) göndermek veya postalamak
Şirket tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan bilgisayar programlarını, cihazlarını veya araçlarını yapmak, dağıtmak, kullanmak ve reklamını yapmak
Şirketin telif hakları ve diğer üçüncü şahıslar gibi fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi
Şirketin veya diğer üçüncü şahısların itibarını zayıflatmak ve işlerini aksatmak
Kamu düzenine aykırı, müstehcen veya şiddet içeren konuşmalar, yazı, video, ses vb. gibi ahlaka aykırı olan bilgileri ifşa etmek ya da göndermek
Normal olmayan bir şekilde oyun verilerini (hesaplar, karakterler, oyun öğeleri vb.) edinmek ve parasal değeri (transfer, satış vb.) karşılığında elden çıkarmak veya hak konusu nesneyi teminat olarak vermek veya kiralamak, bu tür eylemlerle menfaat sağlamak
10. maddenin ihlalini teşvik etmek veya sebep olmak
Oyun servislerini kar amacı güden, satış, reklam, siyasi etkinlikler vb. amacıyla Şirket izni olmaksızın kullanmak
İlgili yasa ve yönetmeliklerle yasaklanan veya iyi niyetli ve genel sosyal normlar açısından kabul edilemeyen diğer fiiller
Yazılım hataları veya açıklarını istismar ederek servisin kullanılması ve menfaat elde edilmesi
Hile veya kumar yoluyla diğer kullanıcıların eşyalarını elde etmek
Şirketin ve Anlaşmalı Şirketinin sağladığı kullanıcı kaydı, oyun kullanımı, ödeme iadesi vb. ile ilgili tüm süreçleri istismar ederek haksız avantajlar elde etmek
Şirket hizmetlerinin işleyişini kasıtlı veya ağır ihmalle bozmak
Şirketin hizmetleri aracılığıyla edinilen bilgileri, şirketin izni olmaksızın hizmetlerin kullanımı dışındaki amaçlar için kopyalama, dağıtma veya ticari olarak kullanmak

Üyeler, bu kayıt ve şartları, Operasyon Politikası ve Oyun Hizmetleri ana sayfasındaki uyarıları ve diğer Şirketin uyarılarını kontrol etmek ve gözlemekle sorumludur.
Aksi durumda, Şirket ihlali yapan kullanıcının oyuna ve tüm hizmetlere erişimini süreli ya da süresiz olarak engelleme hakkına sahip olacaktır. Süreli ya da süresiz olarak hesaplarına erişimi engellenen kullanıcılar hiçbir şekilde ödeme ya da Silk iadesi ya da Silk'lerin başka bir hesaba aktarılması gibi talepler yapamayacaklardır.

Üyelerin satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Kullanıcı herhangi bir fatura bilgisi bildirmediği taktirde adına kesilecek tüm faturalar 'muhtelif' olarak düzenlenecektir.

Şirket, İşletme Politikaları vb. alt paragraf 1, 2 veya aşağıdaki maddelerden herhangi birine uygun belirli davranış türlerini belirleyebilir ve Kullanıcı bunlara uymak zorundadır.

Kullanıcının takma adı, hesap adı, karakter adı, aile adı ve klan adı üzerindeki sınırlamalar
İçerik ve konuşma yöntemleri vb. ile ilgili kısıtlamalar
Mesaj panosunun kullanımına ilişkin kısıtlamalar
Oyun oynamaya ilişkin sınırlamalar
Şirketin diğer kullanıcıların oyun servisini kullanma haklarını ihlal etmemek kaydıyla, oyunun işletilmesi için Şirket'in gerekli gördüğü hususlar

Hesap bilgilerini yönetmek kullanıcıların sorumluluğundadır, Kullanıcıların hesapları üçüncü tarafça kullanamaz veya kullanıcılar hesaplarını üçüncü taraflara açık hale getiremez.

Üyeler, başkalarının kredi kartı, kablolu/kablosuz telefon, banka hesabı vb. izinsiz bir şekilde ya da çalarak Silk ve Paket satın almamalıdır. Başkasının Silk'ini izinsiz bir şekilde ya da çalarak ürün vs satın almamalıdır.

Üye, Kullanıcı Sözleşmesi, Oyun Servisi Ana Sayfasında veya Bireysel Oyun Sitesindeki Duyurular ve Şirketin Düzenlediği İşletme Politikalarında belirtilen hususlar gibi tüm politikaları ve düzenlemeleri düzenli olarak kontrol etmelidir.

Madde 15 (Oyun Servis Hizmeti ve Durdurulması vs.)

Şirket, kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

Oyun servisi
Güvenlik Servisi
Müşteri Koruma Hizmetleri
Diğer ilgili yardımcı hizmetler
Şirketin diğer şirketlerle olan ek geliştirme veya ortaklık anlaşmaları yoluyla üyelere sağladığı diğer hizmetler.

Oyun servisi saatleri normalde haftanın yedi günü, günde 24 saat (00: 00-24: 00) yıl boyunca açıktır.

Yukarıdaki 2. maddeye bakılmaksızın, oyun servisinin aşağıdakilerden herhangi biri ile ilişkili olması durumunda belirli bir süre verilemeyebilir ve şirketin bu süre zarfında oyun hizmeti vermesi zorunluluğu yoktur.

Bakım yapılması, bilgisayar gibi iletişim ekipmanlarının değiştirilmesi ve periyodik bakım yapılması ve oyun servisinin çalışması için gerekli olduğunda
Hacking vb. elektronik saldırı, iletişim kazası, servis tesislerinin bozulması veya üyelerin anormal oyun kullanma davranışları gibi beklenmeyen hizmet değişkenliklerine cevap vermek gerekirse
Hizmet sunumu, belirli kanun ve yönetmelikler, hükümet ve şirket politikaları uyarınca belirli zamanlarda veya belirli kısıtlamalarla yasaklandığında.
Doğal felaketler, acil durumlar, elektrik kesintileri gibi mücbir sebeplerden dolayı normal oyun servisinin sağlanması mümkün değilse
Şirketin bölünmesi, birleşmesi, iş devri, işyerinin taşınması, yıllık oyun hizmeti kârının kötüye gitmesi vb. nedeniyle şirket yönetimine müdahalenin gerekliliği durumunda

Şirket, oyun hizmetini, 1. maddenin 3. fıkrasında, haftada bir veya iki haftada bir belli bir süre askıya alabilir. Bu durumda, kullanıcılar açılış ekranında veya Oyun Hizmetleri ana sayfasında en az 24 saat önceden bilgilendirecektir.

Şirket, hizmeti, 3 numaralı maddenin 2 numaralı fıkrasında belirtilen nedenlerle önceden bildirimde bulunmaksızın geçici olarak askıya alabilir. Bu gibi durumlarda Şirket, bu tür bir bildirimi oyunun açılış ekranında veya Oyun Hizmetleri ana sayfasında yayınlayabilir.

Şirketin kasıtlı veya önemli bir ihmali olmaması durumunda, Şirket tarafından verilen ücretsiz hizmetlerin kullanımı açısından kullanıcıya yapılan herhangi bir zarardan Şirket sorumlu değildir.

Şirket ile Kullanıcı arasında yapılan bir sözleşme ile sağlanan ücretli hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak, şirket hatası nedeniyle, önceden bildirimde bulunmaksızın hizmetin 4 saatten (toplamda) fazla süreyle sürekli askıya alınması veya hatalı olması halinde, sadece devam eden sözleşmesi olan hesaplarda, hizmet saatleri askıya alınmış veya hatalı zamanın 3 katı için ücretsiz uzatılır ve kullanıcı şirketten ayrı tazminat talep edemez.

Ancak, hizmetin askıya alınması ve bozulma süresi, şirket ile üye arasındaki bir anlaşma ile gerçekleştirilen sunucu bakımı gibi sebeplerden ötürü 10 saati aşarsa, servis süresi aşan süreler boyunca ücretsiz olarak uzatılır, Ve kullanıcı şirketten ayrı tazminat talep edemez.

Madde 3. fıkra 3 ve 5 durumunda, şirket tüm oyun hizmetlerini teknik ve operasyonel ihtiyaçlarına göre askıya alabilir ve web sitesinden 30 gün önceden haberdar edebilir ve daha sonra oyun servislerinin sunumunu askıya alabilir. Bu bildirimin önceden gönderilememesi kaçınılmaz olan bir durum ise, daha sonraki bir tarihte bildirilebilir.

Şirket, Oyun Hizmetini 8. Maddeye göre feshederse, Kullanıcı ücretsiz hizmetleri ve kalan süre bulunmayan ücretli hizmetler, devam eden ücretli hizmetler, kullanım süresi kısıtlı ücretli eşyalar için tazminat talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Kullanım süresi üzerinde sınırı olmayan ücretli hizmetlerin kullanım süresi, hizmet verilmesinin sona erdiği tarih olarak kabul edilecektir.

Şirket tarafından verilen oyun hizmetlerinden bazıları bir ücret karşılığında sağlanabilir ve ücretli hizmetlerin kullanımı ile ilgili belirli ayrıntılar, Şirket tarafından belirlenen Kullanım Koşullarına ve çalışma politikalarına tabidir.

Şirket, hizmetin verilmesi amacıyla Şirket tarafından sağlanan bilgisayar programını kurmasını isteyebilir. Üye programı kurmadan önce, şirket, programın niteliğine bağlı olarak, kapasite, işlev, kaldırma yöntemi ve diğer programlar üzerindeki etkisi gibi önemli bilgileri kullanıcıyı uygun bir şekilde bilgilendirmeli ve programın kurulmasına izin vermelidir.

Bununla birlikte, üye ActiveX programını otomatik olarak yüklemek için tarayıcı seçeneğini ayarlarsa, Şirket kullanıcının ActiveX programını yüklemeyi kabul ettiğini varsayar ve ekstra onay almadan bu uygulamayı bilgisayarına yükleyebilir.

Şirket, 11. maddedeki bildirimde üzerinde önemli bir değişiklik yapmadığı sürece düzeltme eki veya güncelleme yapılması gerektiğinde önemli bir bildirim gönderme ve onay verme sürecini ihmal edebilir.

Madde 16 (Oyun Hizmetinin Değiştirilmesi ve İçindekilerin Değiştirilmesi)

Kullanıcılar, Şirket tarafından sağlanan oyun hizmetlerini, bu şartlar ve koşullara, Operasyon Politikasına ve Şirket tarafından belirlenen oyun kurallarına uygun olarak kullanabilir.

Şirketin oyun servisleri aracılığıyla üyelerine sağladığı oyun dünyası, şirket tarafından yaratılan sanal bir dünyadır ve şirket, oyun içeriğini yaratmak, değiştirmek, korumak ve onarmak için kapsamlı haklara sahiptir.

Şirket tarafından verilen oyun servisinin ve bağlı kuruluş hizmetinin içeriği, operasyonel ve teknik ihtiyaçlara göre zaman zaman değiştirilebilir (yamalanabilir). Bu durumda şirket, kullanıcıyı ana sayfası aracılığıyla bilgilendirir.

Üçüncü şahıs şirketleri tarafından sunulan bağlı hizmetlerin yükümlülükleri ve kullanıcının hak ve yükümlülükleri gibi şirket tarafından sağlanan bağlı hizmet hakkında daha fazla bilgi için ayrı şartlar ve işletme politikaları üçüncü şahıs şirketlerinin her bir bağlı hizmet için sunduğu Şartlar ve işletme politikalarında (bundan böyle 'Bağlı Şirketler Hizmet Şartları' olarak adlandırılacaktır) belirlenecektir. Bağlı Hizmeti kullanırken, üçüncü tarafın sağladığı ayrı Bağlı Şartlar ve Koşullarını kabul etmeniz istenebilir.

Şirket, oyun servisinin bir parçası olarak ana sayfada ve oyun servisinde sağlanan çeşitli oyunları ve ilgili siteleri yeniden düzenleyebilir ve ayırabilir. Bu durumda şirket aktif olarak kullanıcıları bilgilendirecek ve kullanıcılar yeniden organize edilen veya ayrılmış sitelerden hizmet alacaktır.

İşlem için gerekli görülen hallerde, Şirket, oyun hizmetinin planlanmasını veya oyuna ilişkin bilgileri ekleyebilir, silebilir ya da değiştirebilir.

Madde 17 (Yayınların Yönetimi)

Kullanıcının görevinin hak ve sorumlulukları münferiden kullanıcıya aittir ve kullanıcının üçüncü şahısların telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk sorumluluğu tamamen kullanıcı tarafından karşılanır.

Şirket, kullanıcının yayınlarını değerlendirir ve değiştirilmemesi, hasar görmemesi veya silinmemesi için en iyi özenle korur. Bununla birlikte Şirket, önceden haber verilmeksizin aşağıdaki alt paragraflardan herhangi birine dahil olan yayınları silebilir, taşıyabilir veya reddedebilir ve bu kayıt ve şartlara ve Operasyon Politikasına göre yayınları yayınlayan kullanıcılar hakkında bazı önlemler alabilir.

Mesaj diğer kullanıcılara veya üçüncü kişilere bariz bir şekilde saldırgan veya hakaret içeren içerik barındırıyorsa
Yayın pornografik materyal hakkında yapılmışsa veya açıkça cinsellik içeren bir siteyle bağlantılıysa
Şirketin, diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların telif hakları vb. gibi diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hakkı ihlal eden içerikler.
İçerik şirket tarafından öngörülen ilan gönderme ilkelerine veya ilan panosunun niteliğine uygun değilse
İçeriğin kullanıcı hesabı, oyun siber eşyaları, oyun sanal varlıkları vb. satışıyla ilişkili olması halinde, Şirket politikası tarafından yasaklanmıştır.
İlan, bilgisayar korsanlığı veya bilgisayar korsanlığa teşviki ile ilgiliyse
Nesnel olarak suçla bağlantılı olarak tanınırsa
İlan, kar amaçlı reklam amaçlı ise
Şirketin veya hizmetin normal çalışmasına müdahale ediyorsa
İlan, kamu düzenini ve ahlakını ihlal eden içeriği dağıtıyorsa veya bağlantılıysa
Diğer ilgili kanun ve yönetmelikleri ihlal ettiği düşünülürse

İlan nedeniyle hukuki menfaatleri ihlal edilen herkes, ilgili kanunlar ve Müşteri Merkezi tarafından oluşturulan ilgili yasa ve prosedürlere göre ilanın askıya alınmasını veya silinmesini isteyebilir ve Şirket ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli önlemleri alır.

Madde 18 (Bilgi Toplama vb.)

Şirket, Oyun Servisindeki üyeler arasındaki görüşmeler ve oyun içi mektuplar da dahil olmak üzere tüm iletişimleri (bundan böyle 'sohbetler' olarak geçecektir) kaydedebilir ve saklayabilir. Şirket, bu bilgileri, üyeler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, şikayetlerin işlenmesi veya oyun düzeninin muhafaza edilmesi için gerekli olduğu hallerde (Hesap hırsızlığı, nakit işlemleri, şiddet içeren dil, oyun sahtekarlığı, hileli istismar, mevcut yasaların ve düzenlemelerin diğer ihlalleri ve Üyenin sohbet bilgilerini, soruşturma, işleme, onaylama ve 14. Maddede öngörülen Şartların İhlali ile ilgili olarak denetlemek için gerekli olduğunda, 22. Maddenin 4. Fıkrası uygulanır.. Bu bilgi yalnızca şirketin mülkiyetindedir ve yasalarca yetki sahibi olmayan üçüncü bir kişi bunu okuyamaz.

Şirket, üye tarafından onay verilmesi halinde oyun servisinin çalışmasının ve programının istikrara kavuşturulması gibi oyun servis kalitesini iyileştirmek için son ayarları ve kullanıcı PC'lerin vb. özelliklerinin bilgisini toplayabilir ve kullanabilir.

Şirket, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Madde 19 (Telif Hakkı Sahipliği vb.)

Şirket tarafından yaratılan oyun servisindeki içeriğin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları münhasıran şirkete aittir. Şirket, oyun servisiyle ilgili olarak Şirket tarafından belirlenen şartlar ve koşullar uyarınca kullanıcılara yalnızca oyun, karakter, oyun öğeleri, oyun parası, siber puan vb. kullanma hakkını verir. Kullanıcılar, nakletmek, satmak veya teminat vermek gibi etkinliklerle onları elden çıkaramazlar.

Kullanıcılar, şirketin sağladığı oyun servisini kullanarak elde edilen bilgileri veya şirketin veya sağlayıcı şirkete ait fikri mülkiyet olarak kayıtlı olan bilgileri, sahibi şirketlerin önceden izni olmaksızın kopyalama, iletme, yayınlama, dağıtma, yayınlama veya diğer yöntemlerle ticari amaçla kullanamaz veya üçüncü şahısların kullanımına sunamaz,

Kullanıcı, konuşma metni, görüntüler, sesler ve tüm materyaller ve bilgiler (bundan böyle 'Kullanıcı İçeriği' olarak anılacaktır) dahil olmak üzere oyun içi veya oyunla ilgili iletişimlerini, kullanıcının veya başka bir kullanıcının bir oyun istemcisi veya oyun hizmeti aracılığıyla yüklediği veya ilettiği Kullanıcı içeriği, şirketin aşağıdaki şekilde ve koşullarda kullanmasına izin verecektir;

Kullanıcı içeriğini kullanarak, düzenleme formatı ve diğer dönüşümleri (yayın, üreme, performans, iletim, dağıtım, yayın, ikincil eserlerin oluşturulması vb. Herhangi bir biçimde, zaman süresi ve kapsamı üzerinde kısıtlama olmaksızın değiştirmek için)

Şirket, kullanıcının izni olmaksızın ticaret yapmak amacıyla kullanıcı içeriğini satmaz, kiralamaz veya aktarmaz.

Kullanıcının içerikleri ile oyun servisiyle entegre olmayan ancak oyunda gösterilemeyen hususlar (örneğin, genel bülten panosu veya benzeri bir yazı), arama sonuçlarına, hizmetlere ve ilgili promosyonlara maruz kalabilir. Bu görüntülemenin bir kısmı değiştirilebilir, klonlanabilir ve gereken aralıkta düzenlenebilir. Bu gibi durumlarda Şirket, Telif Hakkı Yasasının içeriğine uymalı ve Kullanıcı, herhangi bir zamanda, silinecek, arama sonucundan çıkarılacak, gizlenecek veya Müşteri Merkezinde veya hizmet içi yönetim birimi vasıtayla benzer yayınlarda bulunulmasını isteyebilir.

Şirket, üyenin kayıtlarını madde 3 ve 4 dışında herhangi bir şekilde kullanmayı istemiyorsa, Şirketin telefon, faks, e-posta vb. Yoluyla önceden izin alması gerekir.

Şirket, bir kullanıcı tarafından gönderilen veya kaydedilen oyun hizmetleri içerisindeki ilanın ve ilanın içeriği Madde 14'te belirtilen yasaklanmış faaliyetler kategorisine girdiğini düşünürse, Şirket önceden haber vermeksizin bunları kaldırabilir veya taşımayı veya kaydetmeyi reddedebilir.

Şirket tarafından işletilen bülten panolarında yer alan bilgiler nedeniyle hukuki menfaatleri ihlal edilen üyeler, Şirketten bilgiyi silmelerini veya tekzip yayınlamasını isteyebilirler. Bu durumda, Şirket derhal gerekli işlemi yapacak ve başvuru sahibini haberdar edecektir.

Üçüncü ve dördüncü Madde, Şirket Oyun Hizmetleri'ni işletirken yürürlükte kalır ve Kullanıcının devre dışı bırakılmasından sonra bile geçerli olmaya devam eder.

Madde 20 (Reklam ve Reklam Verenlerle İlgili İşlemler)

Şirket, oyun servisinin kullanımı sırasında gerekli gördüğü çeşitli bilgileri, bildirim, e-posta veya telefon yoluyla kullanıcılara sağlayabilir. Bununla birlikte, kullanıcı herhangi bir zamanda telefon ya da e-posta almayı reddedebilir.

Şirket, oyun servisinin işletimi ile ilgili olarak oyun servisi ana sayfasına, e-postaya, telefona vs. reklam yayınlayabilir. Bununla birlikte, telefon veya e-posta ile gönderim yapılması halinde, kullanıcının önceden rızası alınır ve kullanıcı istediği zaman telefon ya da e-posta ile alımından vazgeçebilir.

Şirket tarafından sağlanan hizmetler, afişler ve bağlantılar gibi üçüncü taraflar tarafından sağlanan sayfalara bağlanabilecek çeşitli reklam biçimlerini içerir.

Sayfa bir önceki fıkra uyarınca üçüncü bir tarafça sağlanan bir sayfaya bağlıysa, sayfa şirketin hizmet alanı değildir, bu nedenle şirket güvenilirlik, istikrar vs. garantisi vermemektedir. Bunun kullanıcı tarafa doğuracağı herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Madde 21 (Test Amaçlı Hizmet)

Şirket yeni bir hizmeti resmi olarak ticarileştirmeden önce, kullanıcılara belli bir süre beta testi yapabilir. Her durumda, deneme konusu, dönemi ve ilgili içerikler, oyun servisi uyarısı ile ayrıca ilan edilecektir.

Beta hizmeti, istikrarlı bir hizmet sunmak için oyun verilerinin değiştirilmesi, eklenmesi veya silinmesi içerebilir. Test süresi boyunca kullanıcı tarafından edinilen test amaçlı hizmetle ilgili oyun parası, karakterler ve tüm veriler geri kazanılabilir olmayabilir. Ayrıca, Beta hizmeti sırasında beklenmeyen sorunlar oluşursa, Şirket önceden bildirimde bulunmaksızın Beta hizmetini askıya alabilir.

Madde 22 (Oyun Hizmetlerinin Kısıtlanması ve Askıya Alınması)

Şirket, kullanıcıların oyun servisini aşağıdaki kategorilere göre sınırlandırabilir: Üyenin kısıtlamaya maruz kalmamak için özel yükümlülüğü Madde 24 uyarınca İşletme Politikası ile belirlenir.

Karakterlerin bazı haklarının sınırlanması: Belirli bir süre karakterle sohbet etme gibi belirli hakların sınırlandırılması
Karakter kullanımıyla ilgili kısıtlamalar: Kullanıcı karakterlerinin belirli bir süre veya sonsuza kadar kısıtlanması ve kullanıma kapatılması
Hesap kullanımında kısıtlamalar: Kullanıcı hesabının belirli bir süre veya kalıcı olarak kullanımının sınırlandırılması.
Üyelik Kullanımında Kısıtlamalar: Kullanıcıların oyun hizmetlerini kullanımı belirli bir süre veya kalıcı olarak sınırlandırır.

Şirketin kullanım kısıtlaması haklı çıkarsa, şirket, ücretli içeriğin kaybolması ve kullanıcının kullanımının kısıtlanması nedeniyle uğradığı mağduriyetlerini ayrı ayrı telafi etmeyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve aynı kanunun Yürütme Kararnamesi ile istenmesi nedeniyle veya hizmetin geliştirilmesi ve kullanıcı bilgilerini korumak için şirket gerekli işlemleri yapabilir; oyunu işletme politikası ile belirlenen veya daha uzun süre kullanmayan hesapların kategorize edilir, kullanımları kısıtlanır veya hesap bilgileri silinir. Şirket, bu madde uyarınca herhangi bir işlem yapılması durumunda, Kullanıcıyı, faaliyetin 30 gün öncesinden (yerel servislerle istişarede değişiklik yapılmak üzere) haberdar edecektir.

Kullanıcının işbu şart ve koşulların 14. maddesinde belirtilen üyenin yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, Şirket önceden bildirimde bulunarak belirli bir süre belirleyerek oyun hizmetini askıya alabilir veya kullanım sözleşmesini feshedebilir. Bununla birlikte, kullanıcı, bu Şart ve Koşullarda Madde 14, Madde 1, Madde 3 ve Madde 5'de belirtilen kullanıcıların yükümlülüklerini ihlal ederse veya üye şirkete kasıtlı veya maddi ihmal ile zarar veriyorsa, Oyun servisinin kullanımını veya önceden haber verilmeksizin belirli bir süre belirleyerek kullanım sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir .

Şirket, 4. maddeye göre sözleşmenin askıya alınması veya feshi halinde, kullanıcıya iptal nedenini yazılı, e-posta veya benzeri bir şekilde bildirir veya oyun servisi ana sayfasından kullanıcıya ulaştırır. Ayrıca, bu durumda, üye, ana sayfa müşteri merkezinin prosedürünü izleyerek bir itirazda bulunabilir.

Eğer şirket kullanıcıya fesih sebebini ve fesih gününü bildirmiş olmasına rağmen kullanıcı bu bilgileri okuyamazsa meydana gelebilecek olan zararı şirket telafi etmez.

Madde 23 (Geçici Önlem Olarak Kullanımla İlgili Sınırlama)

Şirket, aşağıdaki konuların herhangi birinin soruşturma tamamlanıncaya kadar hesabı askıya alabilir:

Şirket kullanıcı hesabının saldırıya uğramış veya çalınmış olduğuna dair meşru bir rapor aldıysa.

Kullanıcı, yasal olmayan bir program kullanmaktan veya kâr amacı gütmek gibi suçlardan suçlu olduğuna dair makul şüphe bulunursa,

Üyenin kendisi tarafından çözülemeyen problemler için gerekli soruşturma ve eylem için onayı gerekirse

4.Geçici tedbirlerin, yukarıda sıralananlara benzer sebeplerden ötürü hesaba alınması gerektiği düşünülürse

1 numaralı durumda, şirket, soruşturma tamamlandıktan sonra oyun servisinin süresi ile orantılı olarak belli bir miktar ödeyecek ve kullanıcıların oyun servisinin kullanım süresini askıya alınmış olan süre kadar uzatacaktır. Ancak, üyenin birinci madde uyarınca suçlu olduğu kanıtlandığı ve kullanıcının kendisi tarafından çözülemeyen durumlarda araştırmayı kabul etmesi sonucunda şirketin alması gereken herhangi bir sorumluluğun bulunmaması doğrultusunda geçerli değildir.

Madde 24 (Kullanımın Kısıtlanması Nedenleri ve Usulü)

Şirket, ihlal davranışının içerikleri, derecesi, sıklığı ve sonuçları vb. gibi tüm koşulları göz önüne alarak, işletme politikasındaki kısıtlamaya ilişkin spesifik gerekçeleri ve usulleri belirleyecektir.

Şirket, Madde 22'de belirtildiği şekilde kullanımını kısıtlarsa, aşağıdaki maddelere e-posta ile veya oyunun ilk ekranında veya oyun servisinin ana sayfasında bildirilir.

Kullanım Nedeninin Sınırı
Kullanım sınırlamasının türü ve süresi
Kısıtlamaya karşı nasıl itirazda bulunulacağı
Madde 25 (Kullanım Kısıtlamasına Karşı Temyiz Usulü)

Bir kullanıcının Şirketin kullanım kısıtlamalarına katılmaması durumunda, Şirketin kullanım kısıtlamasına itiraz sebebini belirten bir Temyiz Şikayet Dosyası'nı, yazılı tebliğ, e-posta veya benzer bir şekilde bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Şirkete göndermesi gerekir.

Birinci fıkraya göre şikâyette bulunan şirket yazılı itaat, e-posta ya da benzeri bir yöntemle bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde üyenin itirazına cevap vermelidir. Bununla birlikte, şirket 15 gün içerisinde yanıt vermede zorluk çekiyorsa, şirket üyeyi gerekçesine ve işleme takvimine bildirecektir.

Şirket, yukarıdaki cevaba göre ilgili işlemi yapmalıdır.

Madde 26 (Silk Yükleme ve Kullanma)

Silk, şirket tarafından sağlanan ödeme yöntemiyle tahsil edilebilir. Bununla birlikte, ödeme yöntemini sağlayan ayrı bir ortak şirket varsa, üye ödeme yöntemini kullanmadan önce ortak şirket tarafından sunulan prosedüre uymak zorundadır. Şirketin servis ücreti için ödeme yaptığınızda, ödeme yöntemini sağlayan ortak şirket tarafından sunulan prosedür ve Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Silk, şirketin iç politikalarıyla sağlanan birimlerden seçilen ödeme yöntemine ve oyuna bağlı olarak değişiklik gösterebilecek şekilde doldurulabilir. Buna ek olarak, şirket aylık ücretlendirme limitini poliçeye uygun olarak sınırlandırabilir. Ödeme limiti, ödeme şirketinin politikalarına veya hükümet düzenlemelerine göre her ödeme yöntemi için ayrı ayrı uygulanabilir.

Silk, oyuna ve ücretli içeriğe ödeme yapmak için kullanılır; üye, web sitesinden ödeme geçmişi ve kullanım geçmişini kontrol edebilir.

Oyun servisindeki içerik, ciddi bir şirket hatası sebebiyle hasar görmüş, veya silinmiş ise, şirketin kararına göre Silk doldurumu veya içeriğin geri yüklenmesi yapılabilir.

Silk dengesinde faiz tahakkuk ettirilmemiştir.

Madde 27 (Silk Geri Çekimi ve Geri Ödeme)

Herhangi bir hizmet sözleşmesi veya yasada açıkça belirtilmediği sürece, Silk içeriklerinin satın alımları kesindir ve iadesi gerçekleştirilemez. Üyeler istedikleri zaman hizmeti iptal edebilir, ancak Silk’lerin geri iadesi yapılmayacaktır.

Hesap geçmişinde görülecek şekilde normal yollarla satın alınmayarak şirket tarafından hediye edilen, farklı bir hesaptan hediye olarak alınan veya etkinlik yolu ile kazanılan paralı eşya ve Silk geri iade edilmez.

Şirket tarafından kaynaklanan bir sebeple ödemede bir hata oluşmuşsa, aynı ödeme şekli kullanılarak iade edilebilir.

Üye kullanıcı şartlarını veya yasaları ihlal eden bir hareketten veya davranıştan dolayı oyundan men edilmişse hesabında bulunan Silk iade edilemez.

Madde 28 (Üyeliğin Sona Ermesi ve Devre Dışı Bırakma)

Üye kendi isteği ile hesabını kapattırmak isterse bundan böyle (Üyelik İptali olarak adlandırılacaktır). Üyenin Üyelik İptali istemesi durumunda şirket gerekli gözden geçirme ve sahiplik belirleme işlemlerini yaptıktan sonra ve hesap sahibinin kendisi olduğu kanıtlanırsa, Üyelik İptali işlemini kurallara uygun şekilde başlatır.

Şirket ve Üye arasındaki sözleşme iptal edilirse, Şirketin sağlamakta olduğu oyun hizmeti de aynı anda iptal edilir. Bu durumdan kaynaklanacak her türlü olumsuz durum (Oyun hesabının kapatılması, satın alınmış veya oyunda kazanılmış bütün eşyaların kullanımının durdurulması, gibi) üyeyi ilgilendirir. Şirket bu durumdan sorumlu tutulamaz.

Üyelik İptali işleminden sonra kullanıcının kişisel bilgileri mümkün olan en kısa sürede sistemden silinir. Yasalar gereği ve Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen durumlarda kullanılacak olan kişisel bilgiler hariçtir.

Üyelik İptali tamamlandığında, belirli bir süre tekrardan üyelik alamazsınız.

Madde 29 (Paket Satın Alma)

Paketler şirketin belirlemiş olduğu ödeme yöntemleri aracılığı ile satın alınabilir. Üyeler, gerekli satın alma işlemine uymalıdır ve paketi satın almaları durumunda Şirket tarafından sunulan Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırlar.

Paket, oyun hizmetine erişmeden önce kullanılabilen ürün ve oyun hizmetine eriştikten sonra kullanabilinen ürünleri içerir. Herhangi bir hizmet sözleşmesi veya yasada açıkça belirtilmediği sürece paket ve paket içeriklerinin satın alımları kesindir ve iadesi gerçekleştirilemez.

Madde 30 (Tazminat)

Şirket, kasıtlı veya ağır ihmal nedeniyle kullanıcılarına zarar vermiş ise, kullanıcıların uğradığı zararlardan sorumludur. Ancak, bir kullanıcı bu şartları ve koşulları ihlal etmek suretiyle Şirkete zarar verirse, Şirket zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Şirket, aşağıda belirtilen durumların her birine uygun olarak Şirket tarafından verilen ücretli hizmetlerin herhangi bir şekilde aksaması halinde hatasını telafi edecektir ve Kullanıcılar bu durumda Şirket'ten münferit tazminat talep edemezler.

Hizmet, nedeni önceden bildirimde bulunulmaksızın günde 4 saatten (kümülatif süre) fazla devamlı olarak askıya alınmış veya hatalı bir şekilde sürdüğü takdirde, hizmet saatleri kaybolan zamanın 3 katı olarak ücretsiz uzatılacaktır. Aynı cari yıl içinde sınırlıdır.

Hizmetin askıya alınması veya hatalı olması, Kullanıcı, Şirkete bildirimde bulunulduktan sonra sayılır ancak, mücbir sebepler (doğal felaketler, acil durumlar, çözülmesi güç teknik zorluklar) veya kullanıcıların yasaklanması nedeniyle hizmet askıya alınmış veya hatalıysa kullanıcının kastı veya ihmali olduğunda, toplam zaman yekününden çıkarılır.

Kullanıcı tarafından şirketten satın alınan içerikler şirketin yüzünden kaybedilirse şirket bunu kayıptan önceki durumuna getirir. Bununla birlikte, tazminat ticari açıdan makul bir şekilde mümkün değilse, Şirket, Oyun içinde kullanılabilecek diğer içerikleri sağlayabilir ve Kullanıcı, Şirketten ayrı tazminat talep edemez.

Madde 31 (Şirket Sorumluluğunun Sınırı)

Savaş zamanı, yarı savaş hali, doğal felaketler, ulusal acil durumlar, çözülmesi kontrol edilemeyen teknik kusurlar ve hükümet politikalarının kısıtlanması gibi mücbir sebeplerden dolayı hizmet sunamaması halinde Şirket sorumlu değildir.

Şirket telekomünikasyon hizmet sağlayıcısının telekomünikasyon hizmetlerini geçici olarak askıya alması veya vermemesi durumunda bunun sonucunda kullanıcılar zarara uğradıysa şirketin kasıtlı veya önemli bir ihmali olmadıkça sorumluluktan muaftır.

Hizmet servisinin, oyun hizmeti tesislerinin bakım, değiştirme, periyodik muayene, inşaat vs. gibi önceden bildirilen kaçınılmaz sebeplerden ötürü durdurulduğu veya devre dışı bırakıldığı durumlarda şirket kasıtlı veya maddi ihmalleri olmadıkça sorumluluktan muaf tutulmuştur.

Şirket, oyunun kullanıcı tarafından yaratılan sebeplerden ötürü bozulma, askıya alma veya fesih gibi sebeplerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Şirketin bilgisayar ortamından kaynaklanan herhangi bir sorun veya Şirketin kasıtlı veya maddi ihmalini içermeyen ağ ortamından kaynaklanan herhangi bir sorun için Şirket sorumlu tutulamaz.

Kullanıcının yanlış beyanından ve kimlik bilgileri gibi kişisel bilgilerin ihmal edilen yönetiminden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan Şirket sorumlu değildir.

Kullanıcının oyun servisini kullanırken karakter, tecrübe veya eşya kaybından veya yeteri kadar tatmin edici olmayan beklentilerinin altındaki sonuçlarından ve kişisel tercih veya kullanımdan kaynaklanan kayıp veya hasardan kasıt veya maddi ihmalkarlık olmadıkça şirket sorumlu değildir.

Şirket kasıtlı ya da önemli bir ihmalkarlık olmaması durumunda, kullanıcının oyun sanal varlıklarının (oyun parası), level vs oyun içerisindeki verinin kaybındaki sorumluluğundan muaf tutulur.

Şirketin kasıtlı veya önemli bir ihmali olmadıkça, bir kullanıcı veya üçüncü bir şahıs tarafından web sitelerinde veya oyun servislerinde yayınlanan, iletilen bilgilerin, verilerin, olguların güvenilirliği ve doğruluğundan Şirket sorumlu tutulamaz.

Şirket, oyun servisleri yoluyla çıkan bir anlaşmazlık veya üçüncü şahısların hakkının (örn. Telif hakkı vb.) İhlal edilmesinden ilgili yasaların ihlalinden kaynaklanan bir anlaşmazlık durumunda müdahale etme yükümlülüğü bulunmamaktadır ve Şirket, bu sebeple ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir .

Şirketin kasıtlı veya önemli bir ihmali olmadıkça, üçüncü taraflar tarafından sağlanan bağlı şirket hizmetlerinden kaynaklanan hasarlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

Şirket, oyun servisinin süresini, her oyun hizmetinin niteliğine veya ilgili yasalara, hükümet politikalarına vb. göre kullanıcının statüsüne bağlı olarak kısıtlayabilir. Şirket bu kısıtlamalardan ve sınırlamalardan kaynaklanan oyun hizmetlerinin kullanımıyla ilgili herhangi bir konudaki sorumluluktan muaftır.

Şirket tarafından verilen oyun hizmetleri arasında ücretsiz hizmetler söz konusu olduğunda Şirketin kasıtlı ya da önemli bir ihmalkarlığı olmadığı sürece zararlardan sorumlu tutulamaz.

Şirketin kasıtlı veya ağır ihmali olmadıkça, bilgisayar hatası veya kişisel bilgilerin ve e-posta adresinin eksikliğinden veya yanlış beyan edilmesinden kaynaklanacak zararlar için doğan herhangi bir zarardan şirket sorumlu tutulamaz.

Kullanıcının veya şirketin sözleşmeyi feshetmesi nedeniyle kullanıcı ile şirket arasındaki hizmet sözleşmesinin feshi halinde, şirketin kullanıcı bilgilerini ilgili kanunlara ve Gizlilik Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde tutması hariç, Şirket daha iyi hizmet ortamı vb. için, sözleşmenin sonlandırılmasına müteakip kullanıcının hesap bilgilerini ve ilgili tüm verileri silebilecek ve sözleşme bitiminden itibaren kullanıcı hesap bilgilerinin ve ilgili verilerin silinmesinden doğan sorunlardan şirket sorumlu olmayacaktır.

Madde 32 (Şikayetlerin ve Anlaşmazlıkların Ele Alınması)

Şirket, oyunun ilk ekranında veya oyun servisi ana sayfasında fikir veya şikayetlerin nasıl sunulacağı konusunda size rehberlik edecektir. Şirket, söz konusu kullanıcıların yorum ve şikayetleri için ayrı bir organizasyon faaliyeti yürütür.

Bir kullanıcının fikri veya ilettiği şikayet adil olarak kabul görürse, Şirket derhal makul bir süre içinde onu ele alacaktır. Bununla birlikte, değerlendirilmesi uzun zaman alıyorsa, Şirket kullanıcılarına, değerlendirmenin uzun sürme nedenini ve işlem takvimini oyun hizmeti ana sayfasında veya her bireyin hizmet sayfasında veya e-posta, telefon veya başka bir yazılı yol ile bildirir.

Şirket ile kullanıcılar arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa ve anlaşmazlığı üçüncü şahıs anlaşmazlık çözme organı düzenlerse, Şirket, kullanıcılara, kullanım kısıtlamaları gibi önlemleri tam olarak gösterebilir ve koordinatör kuruluşun koordinasyonunu izleyebilir.

Madde 33 (Üyelere Bildirim)

Şirket, bir kullanıcıya bildirimde bulunursa, şartlar ve koşullarda aksi belirtilmedikçe, kullanıcı tarafından belirlenen e-posta yolu ile bunu yapabilir.

Şirket, tüm kullanıcılara bildirimde bulunursa, yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen yöntem yerine, şirketin oyun hizmeti ana sayfasında veya her bir oyunun ilk ekranında 7 günden fazla yayınlayarak veya bir açılan pencere ekranından yapabilir.

Şirket ile Kullanıcı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, geçerli yasaya uygun mahkeme yetkili mahkeme olacaktır.

Ek Madde (09/09/2020)

Bu sözleşme 09/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.